Dobrodošli na sajt OJK Proleter MD iz Zrenjanina

 

 

Nastupi naših takmičara u narednom periodu

Takmičari OJK''Proleter Md" će predstojećeg vikenda nastupati na dva ozbiljna takmičenja!
Jedan deo ekipe putuje u Izrael(Haifa) gde će uz zajedničke treninge sa domaćinima u subotu nastupati na velikom međunarodnom turniru dok će kadeti nastupati na prvenstvu Vojvodine koje će se takođe u subotu održati u Kaću!
Puno sreće💪

Sezona 2017.

judozr

 

 

Međunarodni juniorski EKIPNI JUDO turnir 
“Pobednik Zrenjanina”

            Ekipno takmičenje:             Juniorske ekipe od 7 kategorija 
(-55кг,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg,-90kg,+90kг)

          Tehnički organizator:         Omladinski judo klub “ProleterMD” Zrenjanin 
Tolerancija:                          0,5 kg
            Vreme i mesto:                   22-23.10.2016.godine. 
“Kristalna dvorana” - Karađorđev trg  bb, Zrenjanin.
Pravo nastupa:                   Takmičari godišta 1996 i mlađi, članovi kluba uz maksimalno tri pozajmice.

            Subota  22.10. 2016.            Prijava i merenje od 13h do 14,30h 
Žrebanje 15 h
Eliminacione borbe  u 17h.  Tri borilišta.
Tri grupe po 4(četiri) ekipe-svaka sa svakom.
Prve dve ekipe iz svake grupe  idu u ¼ finale.

                  Nedelja 23.10.2016.              ¼ finale početak u 10h.   Dva borilišta.
Dve grupe po 3 ekipe-svaka sa svakom,
Prve dve iz svake grupe idu u ½ finale .
½ finale početak u 12:30h.   Jedno borilište
Borbe za medalje u 14:30h

Učesnička taksa:                 100,00 eura po ekipi i uplaćuje se na licu mesta u gotovom ili na tekući račun OJK “Proleter MD” Zrenjanin  -Vojvođanska banka. Domaćin organizuje takmičenje u skladu sa Pravilnikom o organizaciji takmičenja

JSV, JSS.

 1. Nagrade;    I mesto pehar i 1000 evra,    II mesto pehar i 400 evra,    III mesto pehar i 100 evra .
 1. Putno i takmičarsko osiguranje takmičara i lekarski pregled po takmičarskom pravilniku je obavezan i pada na teret kluba iz kojeg takmičar dolazi.
 2. Na takmičenju će suditi sudije nacionalnog i internacionalnog ranga. Borbe traju 4 minuta.
 3. Ekipe koje dolaze u petak (21.10.) imaju mogućnost treninga u sali džudo kluba Ojk”Proleter MD”.
 4. Smeštaj –u hotelu “Vojvodina” tel. 023 561-233.
 5. Za sve bliže informacije možete se obratiti na telefon

065/8860321       - Nenad Janjić – Predsednik UO kluba – nenad.janjic@merkantila.rs
064/1975870       - Tomislav Kohajm – Trener – ojkproleter@yahoo.com
021/ 523090       - Vlastimir Barna – Sekretar JSV

  Predsednik UO - Nenad Janjić                   

 

International junior JUDO TEAM tournament
“Winner of Zrenjanin”

            Team competition:              Junior teams of 7 categories 
(-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg)

            Technical organizer:           Youth judo club  “ProleterMD” Zrenjanin 
Weight tolerance:                0.5 kg
Time and place:                     22-23.10.2016.godine. 
(Kristalna dvorana) „Crystal Hall”, Karađorđev trg  bb, Zrenjanin (GPS: 45.385753,            20.399951). 
Participation:                    Competitors born in the year of 1996 and younger, registered club members with maximum three (3) borrowed competitors.

            Saturday  22.10. 2016.         Registration and weighing: 13 – 14:30h 
Drawing: 15 h
Elimination matches  starts at 17h.. Three tatamies.
Three groups of  four  teams – each with each.
The first two teams from each group go into the quarter finals.

                        Sunday 23.10.2016.            Quarter finals starts at 10h. Two tatamies.
Two groups of three teams – each with each
The first two from each group go into the semifinals.
Semifinals starts at 12:30h. One tatami.   
Medals matches starts at 14:30h

Participation tax:              100 € by the team payed on the spot or transfered on the Youth judo club  “ProleterMD” Zrenjanin bank account : The host is organizing the competition in accordance with the JSV and JSS Regulations on the organization of the competitions.

 1. Prizes: 1st place gets trophy and 1000 €, 2nd place trophy and 400 €, 3rd place trophy and 100 €.
 2. Travel and competitors insurance with medical examination by the competition regulations is obligatory and borne by the club from which is a competitor.
 3. The competition will be judging by the national and international ranked judges.Duration of the matches is 4 active minutes.
 4. Teams that arrive  on friday (21.10.) will have the option to do the training in Youth judo club ”Proleter MD” gym.
 5. Accomodation – in hotel “Vojvodina” tel. +38123561233.
 6. For all other informations please contact the phone:

+381658860321       - Nenad Janjić – Chairman of the Board – nenad.janjic@merkantila.rs
+381641975870       - Tomislav Kohajm – Trainer – ojkproleter@yahoo.com 
+38121523090        - Vlastimir Barna – Secretary of  JSV
WEB SITE – judozr.org

Chairman of the Board: 
Nenad Janjić                                                              

 

Takmičari Omladinskog džudo kluba “Proleter MD” iz Zrenjanina osvojili su drugo mesto u finalu plej ofa Prve lige Srbije.

ekipa

 

 

 

zahvalnica

 


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com | Cheap Web Hosting